רמה 14 גבעתיים

רמה 14 גבעתיים
פרויקט תמ"א 38/2
ברחוב רמה 14 גבעתיים
2 מפלסי חניה + 12 יח"ד